Masinaehitus

Oleme koostööd teinud erinevate mehaaniliste töötlemistteenuste pakkujatega nii Eestis kui Euroopas

Novec insenerid on aktiivselt erialaselt tegelenud erinevate toodete arendusega alates 2007. aastast. Läbikäinud valdkonnad on alates mootorrataste jalatugede projekteerimisest, tuuliku laba tugevusarvutustest, erinevate meditsiinitarvikute ning -seadmete varajaste prototüüpide arendusest ning lõpetades keerulisemate komplekstehnoloogiat kaasavate projektidega: suuregabariidilise CNC ruuteri (lõiketöötluspingi), poolhaagis-autoveotreileri, lennuki sabahooldusplatvormi arenduse, väikesemõõtmelise biodiisili tootmisjaama reaktori arendmisega. Tehnoloogia arendajana on Novec viinud läbi 2 arendusosakut ning olnud konsultant ühele arendusosakule.

Põhikompetentsid masinaehituses:

  • Kergtoodete projekteerimine
  • Kõrgsuutlikud masinad (CNC freespink, hüdrauliline press)
  • Uuendamine (treipink, freespink)
  • Automatiseerimine (madal maksumus; suur töökindlus)
  • Hüdraulilise süsteemiga masinad
  • Infrastruktuur viimase-miili pakirobotile

Novec inseneridel on pikaajaline kogemus varasemast karjäärist erinevatel tasemetel FEM arvutuste läbiviimisel. Põhilisteks valdkondadeks on lisaks klassikaliste metallkonstruktsioonidele arvtutuste ka kõrgsuutlike madala varuteguriga toodete arendus, komposiitmaterjalidest toodete tugevusarvutused ning ka hüper-elastsed simulatsioonid. Märkimisväärne osa jäikus - ja tugevusarvutustest on vajanud massi või materjali koguse optimeerimist.

Novec on läbi viinud masinaohutusdirektiivi järgi 2 masina CE sertifitseerimise ning lisaks Liitium-ioon aku ning 2 akulaadimisseadme sertifitseerimisprotsessi.

Pärast esimest prototüüpi on vajalik seeriatootmiseks neto kulu optimeerida. Meil on optimeerimiseks kasutusel erinevad arvutusmeetodid. Arvutusmeetode rakendatatakse kui materjali hind on kõrge (komposiidid), toote valmistamiseks läheb tarvis erinevaid töötlusmeetode ja kui on raske hinnata komplekseid tooteid (masinaehitus, elektroonika, masstootmine, hooldus jm. on ühes tootes).

Arendusprojektidel on kõrge määramatus tulemuse saavutamisel. See on tingitud valdkonna eripärast, kuna tegutsetakse väga paljude tundmatute tegurite pärusmaal. Edukakas projekti läbiviimiseks on vajalik käsitleda süstemaatiliselt kontrollitavaid tegureid ning kasutada sobilike ettevaatusabinõusi riskide maandamiseks. Novec pakub arendusprojektide ja tehnoloogia implementeerimise projektide projektijuhtimise teenust. Projektijuhtimine algab projekti eesmärgi ning fookuse väljaselgitamisest ning defineerimisest ning seejärel läbib projekti eluea jooksul planeerimise ja projektijuhtimise erinevad etapid. Tüüpiliselt on projekti sisemistest ning välimistest teguritest muutustega tegelemine märkimisväärne osa projektist. Peale selle vajab klient enmasti kõige enam abi hangetega, riskide haldamisega ning ka projekti lõpufaasis kogu saavutatu integreerimisega üheks edukaks tulemuseks.
Novec offers project management service for technology development projects, technology implementation projects and also research projects. Project management starts with scope clarification and definition, goes through different phases of planning and management until the project lifespan is completed. Within the projects usually coping with the external or internal source caused changes is typical activity. Beside that customer requires usually most assistance in procurement handling and risk management and also in final integration.​